Location:Lleida, Spain
Commissioning:5/4/2023
PV system power:78.496 kWp
Annual Production:approx. 117,744 kWh (1,500 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 32.1 tons per annum
Communication:Sunny Home Manager 2.0
Inverter:2 x Sunny Tripower X 15
2 x Sunny Tripower 20000TL-30

Description:


Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 78,496 kWp amb injecció zero, ubicada en les cobertes dels edificis A i 5B, i què proveeix d'energia elèctrica els edificis AB, 5A, 5B i 6 al campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida.