Location:Igualada, Spain
Commissioning:7/9/2019
PV system power:40.824 kWp
Annual Production:approx. 61,236 kWh (1,500 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 36.5 tons per annum
Modules:Phoenix Solar PHX-160V
Communication:Sunny Home Manager 2.0
Inverter:2 x Sunny Tripower 20000TL-30

Description:


Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 40,824 kWp amb injecció zero, ubicada en la coberta de l'edifici del Pla de la Massa al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida.