Location:Łódź, Poland
Commissioning:4/23/2010
PV system power:3.120 kWp
Communication:Sunny Boy Control Plus
Inverter:4 x Sunny Boy 700

Description:


 System składa się z czterech modułów, każdy wykonany inna technologią:
  • R-Si (krzem wstęgowy)
  • a-Si (krzem amorficzny)
  • M-Si (krzem multikrystaliczny)
  • CIS (Heterozłączowe)  
Moduły podłączone są do Sunny Boy Control, który zbiera na bieżąco uzyskiwane wyniki i wysyła je do komputera, na którym, za pomocą odpowiedniego oprogramowania (Sunny Data Control) dane są przetwarzane i eksportowane na serwer.