Location:Lleida, Spain
Commissioning:6/28/2017
PV system power:82.620 kWp
Annual Production:approx. 123,930 kWh (1,500 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 73.9 tons per annum
Modules:Atersa A-255P ULTRA
Communication:Sunny Home Manager 2.0
Inverter:Sunny Tripower 12000TL-20
Sunny Tripower 20000TL-30
Sunny Tripower 25000TL-30
Sunny Tripower 6000TL-20
Sunny Tripower 8000TL-20

Description:


Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 82,62 kWp amb compensació simplificada, ubicada en les cobertes dels edificis de la Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida.