0
Actueel PV-vermogen
-
PV-energie
770,97 kWh
juli 2019
Totaal: 41,578 MWh
CO2-reductie
540 kg
juli 2019
Totaal: 29 t
Informatie over de installatie
Installatievermogen:
10,92 kWp
Inbedrijfstelling:
22-4-2015
Dag Maand Jaar Totaal
 
*
De prognosewaarden zijn het resultaat van een handmatig opgegeven waarde. Ook grote afwijkingen van de prognose en schommelingen tussen de jaren zijn geen reden tot ongerustheid.