Rachubka PV Widok instalacji
0
Aktualna moc PV
-
Energia fotowoltaicznej
3095,00 kWh
2024
Łącznie: 21,413 MWh
Redukcja emisji CO2
2,2 t
2024
Łącznie: 15 t
Informacje o instalacji
Moc instalacji:
5650 Wp
Uruchomienie:
21.06.2015
 
*
Średni przewidywany uzysk energii jest wprowadzany ręcznie. W zależności od orientacji modułów i wahań nasłonecznienia w poszczególnych latach mogą wystąpić duże odstępstwa od średniego przewidywanego uzysku energii.