SE Poduzet. inkubator Pakrac PV System Profile
Location:Pakrac, Croatia
Operator:T plus
Commissioning:6/20/2013
PV system power:9.900 kWp
Annual Production:approx. 12,385 kWh (1,251 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 8.7 tons per annum
Modules:Solvis SV 60 245
Communication:Sunny WebBox
Inverter:Sunny Tripower 10000TL-10
Sensors:Sunny Sensorbox

Description:


OSNOVNI PODACI
Iinstalirana priključna snaga fotonaponskog sustava je 9,90 kW. Fotonaponski sustav je spojen na niskonaponsku mrežu HEP-ODS. Planirana godišnja isporuka električne energije u distributivnu mrežu iznosi 12.383 kWh i pokriva oko 60% potreba za električnom energijom zajedničkih dijelova građevine. S HROTE je sklopljen Ugovor o otkupu električne energije na period od 14 godina . Ukupna vrijednost investicije iznosi 220.475,20 kn (bez PDV-a). Ministarstvo poduzetništva i obrta sufinanciralo je projekt u iznosu od 210.000,00 kn.
Proveden je transparentan otvoren postupak javne nabave, a kao izvođač radova izabran je s T PLUS, vl. Ivan Tica, dipl.ing. iz Lipika, a ugovor o stručnom nadzoru s tvrtkom ZIV-TICA iz Zagreba.

LOKACIJA
Fotonaponska elektrana nalazi se na lokaciji, Zona male privrede 5, k.č.br. 2291/1, k.o. Pakrac, a postrojenje se sastoji od 45 modula od polikristaličnog silicija. Za smještaj modula odabrana je horizontalna krovna ploha. Vršna snaga modula je 245 W. Instalacija je izvedena s azimutom od 0° i kutom nagiba od 26°.
Na krovu su također postavljeni sunčevi toplovodni kolektori površine 35,84 m2 za dobivanje toplinske energije, a koji služe za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanja prostora. Instalirana snaga navedenog toplinskog sustava iznosi 27,088 kW. Nadzor i upravljanje nad navedenim sustavom vrši se pomoću SCADA web sučelja (software je vlasništvo tvrtke CRAS Osijek).

Informacije i novosti o radu Poduzetničkog centra možete dobiti na web stranicama www.pc-pakrac.hr.


Loading © 2022 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice