HellCold PV Widok instalacji
0
Aktualna moc PV
-
Energia fotowoltaicznej
34,67 kWh
grudzień 2018
Łącznie: 22,877 MWh
Redukcja emisji CO2
24 kg
grudzień 2018
Łącznie: 16 t
Informacje o instalacji
Moc instalacji:
4770 Wp
Uruchomienie:
01.10.2013
Dzień Miesiąc Rok Łącznie
 
*
Średni przewidywany uzysk energii jest wprowadzany ręcznie. W zależności od orientacji modułów i wahań nasłonecznienia w poszczególnych latach mogą wystąpić duże odstępstwa od średniego przewidywanego uzysku energii.