FVE Engeser PV System Profile
Location:Havlíčkův Brod, Czech Republic
Commissioning:9/11/2013
PV system power:29.890 kWp
Annual Production:approx. 27,798 kWh (930 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 19.5 tons per annum
Modules:IBC Solar AG PolySol 245MS
Communication:Sunny WebBox mit Bluetooth
Inverter:Sunny Tripower 12000TL-10
Sunny Tripower 15000TL-10

Description:


Engeser, s.r.o., se zabývá montáží a kompletací kabelových svazků.
FVE byla postavena za účelem snížit energetickou náročnost provozu.
Dodavatel Fotovoltsystem s.r.o.
realizace 2013
Loading © 2022 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice