MFE APRICUS Elektrarna Apricus d.o.o.
MFE Apricus
Investitor in izvajalec : Apricus d.o.o.
Inštalirana moc elektrarne: 5,07 kW

Sledilni sistem je proizvod podjetja
Apricus d.o.o. in je že v serijski proizvodnji.

Tip modulov:
- Sanyo HIP-215NHE5 monokristal (10 modulov)
- Unisolar ES 124 amorph (24 modulov)

Zagon elektrarne: 22. februar 2008

E-naslov : apricus@t-2.net
MFE Apricus
  -    
Loading © 2024 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice