ΗΛΙΟΔΩΡΑ Περιγραφή εγκατάστασης
Τοποθεσία:ΑΝΩ ΒΑΣΚΙΝΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ, Ελλάδα
Διαχειριστής:AENAON ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Θέση σε λειτουργία:19/6/2012
Ισχύς εγκατάστασης:98,000 kWp
Έτος παραγωγής:περ. 214.620 kWh (2.190 kWh/kWp)
Αποφυγή εκπομπής CO2:περ. 150,2 τόνοι ετησίως
Δομοστοιχεία:400 x Solar Innova SI_M_245P
Παρακολούθηση:ενημερωμένο
Επικοινωνία:Sunny WebBox mit Bluetooth
Μετατροπέας:5 x Sunny Tripower 17000TL-10
Sunny Tripower 12000TL-10

Περιγραφή: