Brf Göteborgshus nr 34 PV System Profile
Location:Västra Frölunda, Sweden
Commissioning:9/29/2014
PV system power:96.000 kWp
Annual Production:approx. 86,400 kWh (900 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 60.5 tons per annum
Communication:Sunny WebBox
Inverter:6 x Sunny Tripower 15000TL-10
Sensors:2 x Sunny Sensorbox

Description:


Solcellsanläggningen är till för att minska förenings energikostnader och fokus har lagts på att minimera utmatad energi på elnätet.

Växelriktare 1 mot väster, växelriktare 2-5 mot söder.
Loading © 2020 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice