Zarasai PV System Profile
Location:Zarasai, Lithuania
Operator:Informaciniu technologiju pasaulis, UAB
Commissioning:8/12/2011
PV system power:2.960 kWp
Annual Production:approx. 2,774 kWh (937 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 1.9 tons per annum
Modules:16 x
Azimuth angle:
Angle of inclination:36°
Communication:Sunny WebBox
Inverter:Sunny Boy 3000TL

Description:


Saulės elektrinė visą generuojamą elektros energiją tiekia į skirstomuosius tinklus. Ją sudaro iš 16 vnt. 185W monokristalinių saulės fotomodulių (viso 2960W), SMA Sunny Boy 3000TL inverteris ir SMA Sunny WebBox su GSM modemu.
Elektrinę įrengė UAB "Informacinių technologijų pasaulis":
Raudondvario pl. 150-209, LT-47174 Kaunas, Lietuva
www.sauleselektrines.lt
info@sauleselektrines.lt
+370 686 26 727
Loading © 2018 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice