Automationscenter & Bråvalla PV System Profile
Location:Norrköping, Sweden
Operator:Bråvalla Solteknik AB
Commissioning:9/11/2014
PV system power:5.000 kWp
Annual Production:approx. 4,300 kWh (860 kWh/kWp)
CO2 avoided:Approx. 1.7 tons per annum
Modules:Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. YL 250 P-29b (12/2012)
Communication:Sunny WebBox mit Bluetooth
Inverter:2 x Sunny Boy 2500TL Single Tracker

Description:


På Himmelstalunds företagspark har Automationscenter tillsammans med Bråvalla Solteknik en visningsanläggning bestående av två solpanelssystem. Syftet med visningsanläggningen är bland annat att utvärdera energiproduktionen vid olika montagevinklar och se hur faktiska klimatförhållanden påverkar energiproduktionen. Solpanelerna är placerade i två olika montagevinklar. Varje system består av 10st 250Wp paneler av fabrikat Yingli och ger en systemeffekt på 2,5kWp. Varje system har en växelriktare SMA Sunny Boy 2500TLST-21.
Loading © 2024 SMA Solar Technology AG   |   Home   |   Information   |   User manuals   |   FAQ   |   Terms of Use   |   Data protection declaration   |   Legal Notice