Sunny Portal Polski SMA
 
Zestawienie ostatnich modyfikacji

Jeszcze bardziej informatywny i intuicyjny

Wszystkie istotne nowości portalu Sunny Portal w telegraficznym skrócie

Wrzesień 2016: Sunny Portal Professional Package

Monitorowanie stanuAnalysePro

Dodatkowe funkcje i większa wydajność: Nowy, dostępny za dodatkową opłatą pakiet Sunny Portal Professional Package wyróżnia zoptymalizowane wyświetlanie stanu, większa ilość danych przy jednoczesnym szybszym ich przetwarzaniu oraz poszerzone możliwości analityczne. Dzięki niemu monitorowanie instalacji na portalu Sunny Portal wchodzi na wyższy stopień zarówno przy ogólnej analizie wydajności, jak i diagnozowaniu usterek.

Przegląd posiadanych instalacji: Nowa funkcja monitorowania stanu pozwala mieć na oku wszystkie posiadane instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu można szybciej wykrywać pojawiające się problemy i efektywniej reagować na nie. Najaktualniejsze dane zapewniają użytkownikowi w skondensowane formie podgląd najważniejszych stanów w każdej instalacji.

Szybka i szczegółowa diagnoza instalacji: Pakiet Professional Package umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich danych dotyczących instalacji wymaganych do analizy w 5-minutowych przedziałach czasu. Nowa, opracowana od podstaw strona „AnalysePro“ dostarcza użytkownikowi narzędzie do szybkiego, elastycznego i intuicyjnego analizowania danych.

Dostępność: Klienci z Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą już nabyć pakiet Sunny Portal Professional Package w sklepie internetowym.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.SMA.de.

 

Luty 2016: Sensoryka i bilans energii

Bilans energii do Cluster Controller: Prezentacja strony z portalu Sunny Portal „Bilans energii” dla falowników fotowoltaicznych w obu trybach roboczych: trybie sterowania i trybie regulacji.

Sensoryka na panelu Dashboard: Od tej chwili strona „Widok instalacji” zawiera różne informacje dotycząc sensoryki w Twojej instalacji fotowoltaicznej, o ile są w niej zamontowane czujniki. Pozwala to na bezpośrednie wyświetlanie na panelu Dashboard takich informacji, jak np. prędkość wiatru, nasłonecznienie, temperatura i określony na ich podstawie współczynnik sprawności instalacji.

Polski: Od tej chwili Sunny Portal jest dostępny również w języku polskim.

Dashboard
 

Marzec 2015: Nieustanny proces udoskonalania

Sunny Portal

Optymalizacja listy instalacji: Nowa lista instalacji udowadnia swe atuty szczególnie przy zarządzeniu wieloma instalacjami. Czekanie należy już do historii. Zintegrowana funkcja wyszukiwania i możliwość pobrania i dalszego przetwarzania listy usprawnia pracę i pozwala oszczędzać cenny czas.

Konfiguracja ciągu modułów fotowoltaicznych: Teraz we właściwościach urządzenia można udokumentować konfigurację ciągów modułów fotowoltaicznych w całej instalacji fotowoltaicznej. Elementami, które wcześniej wymagały oddzielnej obróbki dla każdego falownika, można teraz zarządzać centralnie, szybko i sprawnie.

Asystent nowych urządzeń: Zoptymalizowaliśmy asystenta zarządzania i konfiguracji nowych i zamiennych urządzeń oraz dopasowaliśmy go pod kątem asystenta konfiguracji instalacji.

Turecki: Sunny Portal jest już dostępny w języku tureckim.

 

Październik 2014: Ujednolicony podgląd

Widok instalacji dla wszystkich instalacji: Od tej chwili strona „Widok instalacji“ zawierająca kafelki informujące o stanie instalacji jest dostępna dla wszystkich instalacji zarejestrowanych na portalu Sunny Portal. Jest ona wyświetlana jako nowa strona startowa dla zarejestrowanych instalacji (z wyjątkiem instalacji z Sunny Home Manager).

Dowolny wybór stary startowej instalacji: W punkcie menu „Konfiguracja > Prezentacja instalacji“ użytkownik może teraz wybrać indywidualną stronę startową spośród stron dostępnych dla własnej instalacji.

Dashboard
 

Lipiec 2014: zestawienie odbiorników

Zestawienie odbiornikówBilans odbiornikówAktualny stan

Rozdział gniazd sterowanych falami radiowymi i odbiorników: W nowej wersji gniazda sterowane falami radiowymi i odbiorniki są wyraźnie rozdzielone od siebie. Od tej chwili użytkownik może nadawać nazwy gniazdom sterowanym falami radiowymi i podłączonym odbiornikom w swojej instalacji fotowoltaicznej. Ponadto może on nadać łatwą do zapamiętania nazwę odbiornikowi, jak np. pralce i dołączyć do niej dodatkowe zdjęcie. Umożliwia to szybszą identyfikację odbiorników na ich zestawieniu.

Zestawienie odbiorników: Nowe zestawienie odbiorników zapewnia szybszy podgląd odbiorników, ich włączania i skonfigurowanych okien czasowych. Wystarczy kliknąć myszą, aby przejść do konfiguracji odbiornika i zmodyfikować ustawienia, jak np. okno czasowe włączania. Zestawienie odbiorników zawiera aktualnie skonfigurowane odbiorniki oraz odbiorniki używane w przeszłości; ponadto posiada funkcję filtrowania. Obok odbiorników podłączonych do gniazd sterowanych falami radiowymi wyświetlane są także odbiorniki podłączone za pomocą kabla.

Tygodniowy harmonogram pracy odbiorników:* Dotychczas stosowany harmonogram dzienny włączania gniazd sterowanych falami radiowymi został rozszerzony do harmonogramu tygodniowego. Dzięki temu można rozłożyć okna czasowe na cały tydzień i lepiej dopasować okna czasowe włączania do swoich potrzeb. Ponadto zapewnia to większą elastyczność przy przyporządkowaniu odbiorników do gniazd sterowanych falami radiowymi i tym samym zarządzać zużyciem energii przez własne gospodarstwo domowe np. w zależności od pory roku. Dzięki temu latem można wykorzystywać jedno gniazdo sterowane falami radiowymi do zasilania wentylatora, a zimą podłączyć do niego nagrzewacz powietrza.

Rozszerzony bilans odbiorników i sterowanie odbiornikami: Poszerzono i udoskonalono bilans odbiorników i sterowanie odbiornikami. Teraz na wykresie można wyświetlać i ukrywać grafiki z bilansem dla poszczególnych odbiorników oraz łączyć je ze sobą, aby efektywnie wykorzystać energię fotowoltaiczną. Ponadto można sprawdzić rozkład energii z poszczególnych źródeł (energia fotowoltaiczna, energia z akumulatora, pobór mocy z sieci itp.).

Rozszerzona prezentacja prognozy zużycia:* Na prognozie zużycia wyświetlane są teraz dodatkowo czasy pracy odbiorników zaplanowane przez Home Manager. W ten sposób można sprawdzać dokładne czasy pracy podłączonych odbiorników. Pozwala to na jeszcze lepsze planowanie zużycia prądu i samodzielne decydowanie, czy na przykład koszenie trawy lub naładowanie elektrycznego samochodu wykonać późnym popołudniem czy następnego dnia.

* Te funkcjonalności będą dostępne w przyszłej wersji (1.10) oprogramowania sprzętowego do Sunny Home Manager. Nowa wersja oprogramowania sprzętowego do Sunny Home Manager będzie dostępna wkrótce.

 

Marzec 2014: rozszerzony widok instalacji

Nowe kafelki dla instalacji ze zintegrowanym zasobnikiem energii:
Na widoku instalacji zostały dodane dwa nowe kafelki, wprowadzone specjalnie z myślą o falownikach Sunny Boy Smart Energy komunikujących się z portalem za pomocą technologii Webconnect. Kafelek „Aktualne zużycie“ przedstawia moc aktualnie pobieraną przez posiadaną instalację. Drugi nowe kafelek „Aktualny stan akumulatora“ przedstawia stan naładowania akumulatorów oraz moc instalacji fotowoltaicznej aktualnie zużywaną na ładowanie.

Widok instalacji
 

Listopad 2013: zoptymalizowany bilans energii

Bilans energii

Zmodyfikowany wykres „Bilans energii“:
W celu uzyskania lepszej przejrzystości bilans energii został podzielony na dwa obszary: „Zużycie“ i „Produkcja“.
W obszarze „Zużycie“ wyszczególnione są źródła energii zużytej w gospodarstwie domowym (instalacja fotowoltaiczna, akumulatorowy zasobnik energii lub sieć elektroenergetyczna).
Natomiast w obszarze „Produkcja“ przedstawiony jest sposób zużycia wyprodukowanej we własnej instalacji energii (bezpośrednie zużycie w gospodarstwie domowym, ładowanie akumulatorowego zasobnika energii lub oddawanie energii do sieci).
Pod wykresem znajduje się nowa grupa menu „Bilans“, umożliwiająca szybki podgląd wartości łącznych w wybranym okresie czasu. Zwłaszcza obliczane wartości „Współczynnik samowystarczalności“ i „Udział procentowy zużycia energii na potrzeby własne“ dostarczają szybkiej informacji o stopniu niezależności własnego zasilania w energię elektryczną.

 

Październik 2013: nowe funkcje dla użytkownika i języki

Nowe funkcje na interfejsie użytkownika: Sunny Portal został wzbogacony o interaktywne nagłówki i prostszą nawigację. Dzięki temu użytkownik może wyświetlać i ukrywać obszar menu i nagłówek, a od listy instalacji dzieli go tylko jeden klik.

Udoskonalona konfiguracja liczników: Od teraz konfiguracja instalacji z urządzeniem Sunny Home Manager, które posiadają klika liczników Energy Meter, jest bardziej komfortowa. Pomiary energii przez urządzenie Sunny Home Manager można łatwiej dopasować do indywidualnych potrzeb, a wyniki analizować jeszcze bardziej intuicyjnie.

Nowy język interfejsu użytkownik: Cały interfejs użytkownika jest teraz dostępny także po japońsku. Dzięki temu klienci z tego rozwijającego się rynku energii solarnej mogą korzystać ze sprawdzonego na całym świecie interfejsu użytkownika portalu Sunny Portal w swoim rodzimym języku.

Lista instalacji
 

Sierpień 2013: nowe funkcje zarządzania energią

Aktualny stan

Alternatywne przedstawianie przepływów energii w czasie rzeczywistym: W instalacjach z urządzeniem Sunny Home Manager na stronie „Aktualny stan i prognoza“ można już wybierać pomiędzy dwoma wariantami wykresu: wykresem kołowym i wykresem kolumnowym. Nowy wykres kolumnowy zawiera obok przejrzystego przedstawienia przepływów energii również stan naładowania akumulatora i aktualną moc ładowania/rozładowywania akumulatorowego zasobnika energii. Ponadto przedstawia on obliczane wartości „Współczynnik samowystarczalności“ i „Udział procentowy zużycia energii na potrzeby własne“, a dzięki temu dostarcza szybkiej informacji o aktualnym stopniu niezależności energetycznej.

Konfiguracja okien czasowych poza ramami jednego dnia: W instalacjach z urządzeniem Sunny Home Manager można od tej chwili konfigurować okna czasowe gniazd automatycznie sterowanych falami radiowymi także poza ramami czasowymi jednego dnia, co pozwala jeszcze bardziej ulepszyć inteligentne zarządzanie energią. W ten sposób można efektywniej wykorzystać magazynowaną energię solarną.

 

Kolejne funkcje:

Raporty informacyjne z bilansem energii: W instalacjach z urządzeniem Sunny Home Manager raporty informacyjne w formacie PDF zostały wzbogacone o szczegółowy bilans energii. Dane znajdują się w nowym fragmencie wysyłanego regularnie pocztą elektroniczną raportu informacyjnego i są przedstawione w analogiczny sposób jak na interfejsie użytkownika na portalu.

Indywidualne ustawienia: Po kliknięciu na nazwę użytkownika można określić preferowane podstawowe jednostki miary oraz uzyskać podgląd na dalsze informacje dotyczące własnego konta użytkownika.

Sunny Portal
 

Czerwiec 2013: rozszerzone funkcje zarządzania energią

Bilans odbiorników

Ulepszona wizualizacja okien czasowych

Od tej chwili w instalacjach z Sunny Home Manager będą podkreślane w oknach czasowych ustawione priorytety gniazd sterowanych falami radiowymi przedstawione na stronie „Bilans odbiorników i sterowanie odbiornikami“. Dzięki temu wystarczy jeden rzut oka, aby się dowiedzieć, które urządzenia muszą, a które mogą pracować.

Gniazda sterowane falami radiowymi z ustawianym priorytetem

Od tej chwili można określać priorytety dla gniazd sterowanych falami radiowymi w instalacjach z Sunny Home Manager, aby zapewnić preferowane zasilanie ważnych odbiorników. Jeśli dla pralki jest ustawiony priorytet „bardzo wysoki“ i żadnemu innemu odbiornikowi nie przypisano tego samego priorytetu, odbiornik ten zostanie na pewno włączony, gdy będzie dostępna wystarczająca ilość prądu solarnego.

Rozszerzenie zakresu prognozy produkcji energii fotowoltaicznej

Dla instalacji z urządzeniem Sunny Home Manager rozszerzono geograficzny zakres prognozy produkcji energii i teraz można z niej korzystać na całym globie.

 

Kolejne funkcje:

Bardziej szczegółowe komunikaty w rejestrze zdarzeń w instalacji: W instalacjach z urządzeniem Sunny Home Manager rozszerzono zakres protokołowania w rejestrze zdarzeń w instalacji o pozycje „Usługi sieciowe“ i „Ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej“. Umożliwia to szczegółowe prześledzenie wszystkich zewnętrzne zadanych ograniczeń mocy instalacji fotowoltaicznej i zweryfikowanie na rozliczeniu z operatorem sieci przesyłowej spowodowaną tymi zdarzeniami redukcję przychodu z tytułu energii oddawanej do sieci.

Usługi sieciowe za pomocą komunikacji poprzez sieć Ethernet: Aby spełnić obowiązujące w Niemczech wymagania banku KfW w zakresie dofinansowywania akumulatorowych zasobników energii, Sunny Home Manager z zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.06 lub nowszej posiada złącze sieci Ethernet. To złącze może być wykorzystane przez operatora sieci przesyłowej do zdalnego ograniczania mocy czynnej oddawanej przez instalację lub wprowadzania zmian w ustawieniach mocy biernej. Ogromną korzyścią dla właściciela instalacji fotowoltaicznej stanowi uniknięcie wydatków na zakup odbiornika (radiowego) do sterowania okrężnego, który stanowi punkt dostępu do zdalnego sterowania instalacją przez operatora sieci przesyłowej.

Sunny Portal
 

Luty 2013: Integracja Sunny Backup i WebConnect

Aktualny stan

Integracja Sunny Backup: Urządzenie Sunny Home Manager z zainstalowanym oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.04 i nowszej obsługuje również moduł SMA Bluetooth Piggy Back Off-Grid (do systemu Sunny Backup Set S). Pozwala to na integrację systemu Sunny Backup Set S do inteligentnego zarządzania energią za pomocą Sunny Home Managera i zastosowanie go do zwiększenia zużycia energii z własnej instalacji i tym samym poziomu samowystarczalności. Podobnie jak w przypadku falowników Sunny Island lub Sunny Boy Smart Energy dane eksploatacyjne systemu Sunny Backup Set S są wyświetlane i analizowane na stronach „Aktualny stan i prognoza“ oraz „Bilans energii“.

Nowa strona standardowa dla Sunny Backup i Sunny Island: W instalacjach fotowoltaicznych z Sunny Backup i Sunny Island jest już dostępna nowa strona standardowa z najważniejszymi wartościami pomiarowymi z tych urządzeń. Ułatwia to znacznie początkową konfigurację urządzeń.

Monitorowanie instalacji na poziomie modułów: Od tej chwili w instalacjach z mikrofalownikami serii Sunny Boy 240 dostępne jest monitorowanie na poziomie modułów. Realistyczny układ modułów fotowoltaicznych na portalu Sunny Portal umożliwia użytkownikowi w dowolnym momencie dostęp do szczegółowej analizy, diagnostyki i kontroli uzysku energii. Dane dotyczące modułów i falowników wyświetlane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia natychmiastowe wykrycie zacienienia lub problemów z modułami. Ponadto automatyczne raportowanie dostarcza użytkownikowi bieżące informacje na temat pracy jego instalacji przez całą dobę.

Hierarchiczne zestawienie urządzeń: Od teraz na stronie „Zestawienie urządzeń“ można wybrać hierarchiczny sposób przedstawienia urządzeń z możliwością ukrywania i wyświetlania poszczególnych elementów w strukturze drzewa. Nowa opcja wyświetlania pozwala na szybkie zorientowanie się w sytuacji zwłaszcza w instalacjach z wieloma rejestratorami danych i urządzeniami.

Monitorowanie na poziomie panelu
 

Grudzień 2012: ograniczanie mocy czynnej oddawanej do sieci przesyłowej i nowa strona „Analiza“

Sunny Home Manager: Od teraz Sunny Portal umożliwia za pomocą urządzenia Sunny Home Manager ograniczanie mocy czynnej oddawanej do publicznej sieci elektroenergetycznej, określonej jako wartość stała lub wartość procentowa mocy instalacji. Gdy różnica wygenerowanej mocy fotowoltaicznej i zużycia energii na potrzeby własne osiągnie określoną wartość, Sunny Home Manager uniemożliwia dalszy wzrost produkowanej energii fotowoltaicznej.

Analiza

Analiza: Dla instalacji z Sunny WebBox, Sunny WebBox Bluetooth, Sunny Home Manager i Cluster Controller dostępna jest nowa strona - „Analiza“. Można na niej przedstawiać w formie graficznej i analizować najważniejsze dane i zdarzenia z instalacji fotowoltaicznej bez konieczności wykonywania dodatkowej konfiguracji. Pomocny w tym jest elastyczny interfejs użytkownika z intuicyjną obsługą.

 

Październik 2012: Webconnect

Komunikatywna: Do najważniejszych zalet funkcjonalności Webconnect należy bezpośrednie przesyłanie danych z falownika na Sunny Portal bez konieczności stosowania innych urządzeń firmy SMA.

Monitorowanie instalacji: Webconnect jest idealnym rozwiązaniem dla prywatnych operatorów instalacji fotowoltaicznych, którzy chcą monitorować falowniki w Internecie i pobierać dane dotyczące falowników za pomocą portalu Sunny Portal. Umożliwia to nowa technologia firmy SMA bez stosowania rejestratora danych dla maksymalnie 4 falowników w jednej instalacji zarejestrowanej na portalu Sunny Portal.

Widok instalacji: Dynamiczny interfejs portalu Sunny Portal umożliwia przedstawianie na nim aktualnego stanu i aktualnej mocy instalacji fotowoltaicznej.

Aktualna moc
 

Marzec 2012: Sunny Home Manager

Aktualny stan

Zarządzanie energią: Sunny Home Manager jest centralnym elementem SMA Smart Home, zintegrowanego systemu zarządzania energią firmy SMA. W nim idealne współgrają ze sobą poszczególne elementy składowe - Sunny Home Manager, Sunny Portal, gniazda sterowane falami radiowymi firmy SMA, system magazynowania energii Sunny Island oraz oczywiście falowniki firmy SMA.

Monitorowanie instalacji: Sunny Home Manager umożliwia pełne i komfortowe monitorowanie każdej domowej instalacji fotowoltaicznej.

Dynamiczny interfejs Sunny Portal: Na ekranie stanu przedstawione są aktualne dane dotyczące mocy w formie animowanej grafiki oraz jako wartości liczbowe.

 

Sierpień 2011: zarządzanie zasilaniem

Power Reducer Box: Od teraz moduł Power Reducer Box jest przedstawiany jako urządzenie na portalu Sunny Portal. Wyświetlany jest aktualny stan urządzenia oraz wielkości zadane dla zarządzania zasilaniem w instalacji fotowoltaicznej. przez operatora sieci przesyłowej.

Natychmiastowe powiadamianie: Od teraz może otrzymywać z portalu Sunny Portal powiadomienia pocztą w przypadku zmiany przez operatora sieci przesyłowej wielkości zadanych dla zarządzania zasilaniem.

Analiza: Na nowej stronie „Zarządzanie zasilaniem” zawarte są w przejrzystej formie wszystkie określone przez operatora sieci przesyłowej wielkości zadane dla ograniczania mocy czynnej i oddawanej do sieci mocy biernej.

 

Lipiec 2010: średni przewidywany uzysk energii

Rozkład miesięczny przewidywanego rocznego uzysku energii: Na podstawie lokalizacji instalacji i położenia słońca Sunny Portal określa rozbicie oczekiwanego rocznego uzysku energii na poszczególne miesiące. W każdym miejscu na globie.

Konfiguracja urządzeń: Nowy asystent wspiera użytkownika przy rozbudowie instalacji i wymianie urządzeń. Ułatwie to jeszcze bardziej zarządzanie instalacjami oraz ich monitorowanie na portalu Sunny Portal.

 

Grudzień 2009: Udoskonalenie raportowania

Tworzenie raportów: Dzięki kompletnej modyfikacji tej funkcjonalności tworzenie raportów przebiega szybciej i jest bardziej niezawodne.

Informatywny temat wiadomości: Już nagłówek mejla informuje o rodzaju i liczbie zarejestrowanych zdarzeń. Przekazywanie raportu o zdarzeniach na serwis SMS sprawia, że użytkownik będzie jeszcze dokładniej poinformowany.

Optymalizacja procedur: Rejestr zdarzeń w instalacji oraz konfigurację raportu można wywołać bezpośrednio z mejla z raportem o zdarzeniach.

Energia i moc

Standardowa strona „Energia i moc“

Pełna wiedza w mig. Standardowo Sunny Portal zawiera zestawienie z wartościami energetycznymi z danego dnia, miesiąca, roku i całego okresu eksploatacji.

 

Kolejne funkcje:

Wysyłanie stron: Hiperłącza do prezentacji udostępnianych instalacji można wysyłać bezpośrednio z portalu www.sunnyportal.com pocztą elektroniczną.

Tabela z uzyskiem właściwym energii w falowniku: Nowa domyślna tabela przedstawia uzysk właściwy energii z bieżącego dnia, miesiąca, roku oraz bieżący łączny stan licznika dla wszystkich falowników.

Data dla całej strony: Jeśli na jednej stronie jest wyświetlana większa liczba tabel lub/i wykresów, datę można zmienić dla wszystkich elementów ze strony.

Sunny Portal
 

Październik 2009: nowe funkcje do prezentacji instalacji

Karta instalacji

Karta instalacji

Wizytówka Twojej instalacji fotowoltaicznej: karta instalacji jest pierwszym elementem, na który natykają się osoby odwiedzające Twoją stronę na portalu Sunny Portal. Na niej możesz w zachęcający sposób przedstawić siebie i Twoją instalację. Wszystkie przydatne informacje w jednm miejscu. Jeśli zarządzasz kilkoma instalacjami na portalu Sunny Portal, możesz je szybko prezentować w ujednolicony sposób.

Porównanie roczne

Porównanie roczne

Czy lato było wyjątkowo słoneczne? Jaki wpływ ma to na uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej? Nowa strona „Porównanie roczne“ przedstawia uzyski energii w instalacji fotowoltaicznej w zwięzłej formie.

 

Kolejne funkcje:

Udoskonalone właściwości instalacji: Wszystkie dane dotyczące instalacji są zebrane w jednym miejscu.

Funkcja sortowania: Od teraz wszystkie tabele można na nowo sortować jednym kliknięciem, co ułatwia opracowywanie danych.

Pokazy slajdów: Zdjęcia opublikowane na internetowej platformie udostępniania zdjęć Flickr lub Picasa można w prosty sposób wprowadzać na stronę w formie pokazu slajdów.

Edytor HTML: Umożliwia tworzenie tekstów na portalu Sunny Portal w sposób dobrze znany z programów obróbki tekstu.

Zarządzanie zdjęciami: Nowa galeria zdjęć umożliwia komfortowe zarządzanie wszystkimi zdjęciami i znakami logo w posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Uproszczone menu: Dzięki udoskonalonej nawigacji jeszcze szybciej znajdziesz to, czego szukasz.

Nie wylogowuj mnie: Daruj sobie wprowadzanie Twoich danych logowania – od teraz będziesz już zawsze zalogowana (-y) na portalu Sunny Portal.

Sunny Portal
 

Sierpień 2009: nowe funkcje monitorowania instalacji

Monitorowanie komunikacji

Jeszcze bardziej dokładne informacje: monitorowanie komunikacji pomiędzy
Sunny WebBox a portalem Sunny Portal

Instalacje fotowoltaiczne z profesjonalnym rejestratorem danych Sunny WebBox regularnie przesyłają wartości pomiarowe i informacje o zdarzeniach na Sunny Portal. Przy występieniu zakłóceń w komunikacji użytkownik może być w przyszłości o tym fakcie informowany. Sunny Portal przypomina o występującej usterce i informuje użytkownika o przywróceniu komunikacji.
Osoby pragnące mieć pełną wiedzę mogą w każdej chwili sprawdzić czas nawiązania ostatniego kontaktu przez Sunny Portal z instalacją fotowoltaiczną.

Porównywanie falowników

Porównywanie falowników: automatyczna ocena uzysku energii w falownikach

W instalacjach fotowoltaicznych składających się przynajmniej z dwóch falowników serii Sunny Boy lub Sunny Mini Central portal Sunny Portal porównuje uzyski energii. Raz dziennie porównywane są ze sobą uzyski właściwe energii w falownikach i w razie stwierdzenia odstępstw Sunny Portal informuje użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną. Wybór porównywanych urządzeń jest niezwykle prosty. Ponadto użytkownik może w prosty sposób sam określić próg wysyłania alarmu: w przypadku wykrycia odstępstw Sunny Portal wysyła raz dziennie mejla.


Pobieranie © 2009 SMA Solar Technology AG | Strona startowa | Informacje | Instrukcja obsługi | Często stawiane pytania | Warunki korzystania z serwisu | Nota prawna